Novinky via @TLPZcz

Základní kurz PBZ

Kurzy a semináře » Základní kurz PBZ

Cílem základního kurzu PBZ je seznámit posluchače s používanými typy stabilních hasících zařízení, jejich funkcí a možnostmi využití v průmyslu.
Kurz je určen zejména novým provozovatelům SHZ, případně osobám zodpovědným za provoz a údržbu, studentům.
Kurz je rozdělen do šesti bloků a je zakončen samostatným blokem, který je věnován ukázkám funkce různých druhů stabilních hasicích zařízení v naší zkušební laboratoři. Rozsah každého bloku je cca 30 minut, ukázky funkcí cca 45minut

Blok 1 - Požárně bezpečnostní zařízení

 •  Význam a rozdělení PBZ
 •  Předpisová základna
 •  Projektová dokumentace PBZ
 •  Instalace PBZ a uvádění do provozu
 •  Průvodní technická dokumentace
 •  Kompetence osob odpovědných za pořízení a provoz PBZ


Blok 2 - Elektrická požární signalizace a MaR

 •  Význam zařízení a popis funkce systému EPS
 •  Předpisová základna
 •  Instalace zařízení a uvedení do provozu
 •  Průvodní technická dokumentace
 •  Provoz zařízení a ověřování stálosti vlastností - revize a kontroly EPS


Blok 3 až Blok 5 - Vodní, plynová a pěnová stabilní hasící zařízení

 •  Rozdělení dle typů a použití
 •  Popis funkce zařízení
 •  Provoz a údržba zařízení
 •  Ověřování stálosti vlastností


Blok 6 - Ukázky funkcí jednotlivých typů stabilních hasících zařízení

 • Sprinklerové SHZ - kontroly, ukázka simulovaným požárem, uvedení do pohotovostního stavu
 • Drenčerové SHZ - kontroly, ukázka spuštění od signálu EPS
 • Plynové SHZ
 • Ukázky výstřikových charakteristik různých typů sprinklerových hlavic
 • Pěnové SHZ - ukázka různých hlavic a druhů pěny
Sdílet tuto stránku na : Facebook Twitter