Novinky via @TLPZcz

Kurzy a semináře

Technická laboratoř se specializuje na provádění odborných školení osob, které jsou odpovědné za údržbu a provoz stabilních hasicích zařízení a EPS, provádění kontrol a zajišťování revizí. Tedy osob, které svou činností mohou výrazně ovlivnit provozní spolehlivost těchto zařízení a předejít tak následným škodám nebo sankcím ze strany kontrolních orgánů státní správy či pojišťoven.

Semináře jsou doplněny praktickými ukázkami funkcí jednotlivých systémů stabilních hasicích zařízení v laboratoři SHZ. V laboratoři jsme rovněž schopni zajistit ověřovací zkoušky a testy stabilních hasicích zařízení a jejich součástí.

V současné době nabízíme tři typy seminářů/kurzů - Základní kurz PBZ a Odborný kurz PBZ a Specializované kurzy SHZ.

Tyto semináře jsou uspořádány do logických bloků, které na sebe navazují. Semináře se liší zejména časovou náročností a rozsahem jednotlivýh bloků. Semináře a školení jsou škálovány dle zaměření tak, aby co nejvíce odpovídaly stávajícím znalostem posluchačů.

Dále pak je možno uspořádat ověřovací kurz, během kterého jsou prověřeny znalosti problematiky požárně bezpečnostních zařízení a stabilních hasících zařízení u absolventů některého výše uvedeného semináře.

Kromě těchto standardně nabízených školení jsme, po dohodě s Vámi, schopni připravit program a strukturu školení dle Vašich požadavků a potřeb.

Typy kurzů a seminářů:

TypZaměřeníCílová skupinaRozsah
Základní kurz

Všeobecné zaměření na vybrané systémy BPZ

 • popis systémů SHZ
 • praktické ukázky funkce
 • technická dokumentace zařízení
 • provozovatelé PBZ
 • osoby odpovědné za provoz a údržbu
5 hod
Odborný kurz

Odborné zaměření na vybrané systémy PBZ

 • popis systémů SHZ
 • praktické ukázky funkce
 • vybrané testy a zkoušky
 • technická dokumentace zařízení
 • specialisté PO
 • risk manažeři
 • hasiči
7 – 8 hod
Specializované kurzy SHZ

Odborné zaměření na vybrané stabilní hasicí zařízení - vodní, pěnové, nebo plynové

 • návrh a instalace SHZ
 • legislativa a prozovní dokumentace
 • popis systému
 • kontroly a zkoušky
 • provozovatelé SHZ
 • osoby odpovědné za provoz a údržbu stabilních hasicích zařízení
7 – 8 hod
Ověřovací kurz

Ověření znalostí

 • opakovací lekce
 • písemný test znalostí
 • osvědčení
 • absolventi základního, odborného nebo specializovaného kurzu
4 hod
Zákaznický kurz

Zaměření dle požadavků objednatele

 • program dle dohody a zadání objednatele
  
 • Základní kurz PBZ

  Základní kurz. Cílem základního kurzu PBZ je seznámit posluchače s používanými typy stabilních hasících zařízení, jejich funkcí a možnostmi využití v průmyslu.

 • Odborný kurz PBZ

  Odborný kurz je určen posluchačům, kteří již mají určité informace o typech v současnosti využívaných stabilních hasících zařízení (SHZ), případně zkušenosti s jejich provozem nebo využitím. Kurz si tak klade za cíl prohloubit znalosti posluchačů a věnovat se otázkám z praxe a provozu požárně bezpečnostních zařízení.

 • Specializované kurzy SHZ

  Specializované kurzy jsou zaměřeny vždy na určitý druh stabilních hasicích zařízení - vodní, pěnové, nebo plynové. Kurzy jsou určeny zejména osobám zodpovědným za provoz a údržbu stabilních hasicích zařízení, případně novým provozovatelům SHZ.

Sdílet tuto stránku na : Facebook Twitter