Novinky via @TLPZcz

Specializované kurzy SHZ

Kurzy a semináře » Specializované kurzy SHZ

Specializované kurzy jsou zaměřeny vždy na určitý druh stabilních hasicích zařízení - vodní, pěnové, nebo plynové. Kurzy jsou určeny zejména osobám zodpovědným za provoz a údržbu stabilních hasicích zařízení, případně novým provozovatelům SHZ.

Cílem seminářů je prohloubit znalosti posluchačů a věnovat se otázkám z praxe a provozu SHZ a požárně bezpečnostních zařízení. Každý kurz je zakončen samostatným blokem - názornými ukázkami pravidelných kontrol SHZ a funkce sprinklerových SHZ, plynového a pěnového SHZ ve zkušební laboratoři. Kurz je rozdělen do šesti bloků, rozsah každého bloku je cca 45 minut. Poslední blok pak cca 2 hod.

Blok 1 - Požární bezpečnost staveb a požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)

 • Základní přehled
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Legislativní základna
 • Rozdělení požárně bezpečnostních zařízení


Blok 2 – Návrh a instalace PBZ

 • Projektová dokumentace PBZ
 • Instalace PBZ, funkční zkoušky a uvádění do provozu
 • Odpovědnost investora, projektanta, zpracovatele PBŘ, stavebního dozoru, instalační firmy


Blok 3 – Technická dokumentace a kompetence osob odpovědných za provoz

 • Průvodní technická dokumentace stabilních hasicích zařízení
 • Provozní dokumentace, obsah a vedení
 • Kompetence osob odpovědných za provoz a údržbu SHZ


Blok 4 - Elektrická požární signalizace a MaR

 • Význam EPS, popis funkce a jednotlivých komponent systému - hlásiče, ústředna EPS
 • Předpisy a technické normy
 • Návrh, instalace a uvedení do provozu
 • Provoz zařízení a ověřování stálosti vlastností


Blok 5 - Stabilní hasicí zařízení – vodní, pěnové, plynové – dle zaměření kurzu

 • Popis funkce konkrétního typu zařízení
 • Předpisy a technické normy
 • Návrh, instalace a uvádění do provozu


Blok 6 – Provoz a údržba SHZ. Praktické ukázky funkcí jednotlivých typů stabilních hasicích zařízení

 • Program kontrol a zkoušek prováděných provozovatelem.
 • Údržba, zkoušky a revize SHZ prováděné servisní organizací
 • Funkce vybraných SHZ:
 • Sprinklerové SHZ - kontroly, ukázka simulovaným požárem, uvedení do pohotovostního stavu
 • Drenčerové SHZ - kontroly, ukázka spuštění od signálu EPS
 • Plynové SHZ
 • Ukázky výstřikových charakteristik různých typů sprinklerových hlavic
 • Pěnové SHZ - ukázka různých hlavic a druhů pěny
Sdílet tuto stránku na : Facebook Twitter