Novinky via @TLPZcz

Odborný kurz PBZ

Kurzy a semináře » Odborný kurz PBZ

Odborný kurz je určen posluchačům, kteří již mají určité informace o typech v současnosti využívaných požárně bezpečnostních a stabilních hasících zařízení (PBZ, SHZ), případně zkušenosti s jejich provozem nebo využitím. Kurz si tak klade za cíl prohloubit znalosti posluchačů a věnovat se otázkám z praxe a provozu požárně bezpečnostních zařízení.
Tento typ kurzu využijí zejména specialisté požární ochrany, hasiči, rizikoví inženýři pojistitelů nebo pojišťovacích makléřů a zprostředkovatelů apod.
Kurz je zakončen samostatným blokem - názornými ukázkami funkce sprinklerových SHZ, plynového a pěnového SHZ ve zkušební laboratoři. Kurz je rozdělen do sedmi bloků, rozsah každého bloku je cca 45 minut.

Blok 1 -  Požární prevence a požární bezpečnost staveb

 •  Zásady prevence
 •  Požárně bezpečnostní řešení staveb
 •  Pasivní a aktivní požární bezpečnost
 •  Legislativní základna
 •  Analýza rizik


Blok 2 - Požárně bezpečnostní zařízení

 •  Význam a rozdělení PBZ
 •  Předpisová základna
 •  Projektová dokumentace PBZ
 •  Instalace PBZ a uvádění do provozu
 •  Průvodní technická dokumentace
 •  Kompetence osob odpovědných za pořízení a provoz PBZ


Blok 3 - Elektrická požární signalizace a MaR

 •  Význam EPS, popis funkce a jednotlivých komponent systému - hlásiče, ústředna EPS
 •  Předpisová základna
 •  Instalace zařízení a uvedení do provozu
 •  Průvodní technická dokumentace
 •  Provoz zařízení a ověřování stálosti vlastností


Blok 4 až Blok 6 - Vodní, plynová a pěnová stabilní hasící zařízení

 •  Rozdělení dle typů stabilních hasicích zařízení a jejich použití
 •  Popis funkce zařízení
 •  Provoz a údržba zařízení
 •  Ověřování stálosti vlastností


Blok 7 - Ukázky funkcí jednotlivých typů stabilních hasicích zařízení

 • Sprinklerové SHZ - kontroly, ukázka simulovaným požárem, uvedení do pohotovostního stavu
 • Drenčerové SHZ - kontroly, ukázka spuštění od signálu EPS
 • Plynové SHZ
 • Ukázky výstřikových charakteristik různých typů sprinklerových hlavic
 • Pěnové SHZ - ukázka různých hlavic a druhů pěny
Sdílet tuto stránku na : Facebook Twitter